LEAN är bara ett namn

LEAN är bara ett namn

LEAN är bara ett namn

Arbetsmiljö - Effektivitet - Förändring - | 1 timme och 13 minuter

Motsvarar en ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Genom att organisera verksamhetens resurser kring kundens behov och flöde ökar kundnyttan samtidigt som resursslöseriet minskar. LEAN handlar om att finna innovativa lösningar och att planera, genomföra och följa upp små och stora förbättringsinsatser. Utbildningen LEAN är bara ett namn visar hur teorierna omsätts i praktiken och implementeras naturligt i det dagliga arbetet.

Utbildningen vänder sig till assistenter, sekreterare, administratörer, handläggare och andra som vill effektivisera sitt administrativa arbete och leda arbetsflöden och människor på ett mer effektivt sätt.

Innehåll

  • Bakgrunden till LEAN
  • Att skapa förståelse och motivation till verksamhetsutveckling
  • Att arbeta med förbättringsmodellen PDSA
  • Lösningsorienterat arbetssätt
  • Mötesteknik och metoder för beslutsfattande
  • Förbättringstavlor i det dagliga arbetet
  • Att komma igång med förbättringsarbetet
  • Att skapa trivsel, fungerande processer och långsiktig filosofi

Delmoment

0. Introduktion till kursen LEAN är bara ett namn

Utbildare Åsa Meland presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

1. BakgrundProva!

I delmomentet förklarar Åsa bakgrunden till LEAN-begreppet och varför det ibland kan upplevas ha en negativ klang.

Utbildare: Åsa Meland
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

2. Nyttan

I delmomentet går Åsa in på hur du skapar förståelse och motivation hos dina medarbetare för att arbeta med verksamhetsutveckling.

Utbildare: Åsa Meland
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

3. Ständiga förbättringar - Kaizen i praktiken del 1

I delmomentet tar Åsa upp förbättringsmodellen PDSA.

Utbildare: Åsa Meland
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

4. Ständiga förbättringar - Kaizen i praktiken del 2

I delmomentet går Åsa in på det lösningsorienterade arbetssättet.

Utbildare: Åsa Meland
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

5. Förbättringstavlor, mötesteknik och att fatta beslut

I delmomentet ger Åsa råd kring mötesteknik, beslutsfattande och användande av förbättringstavlor i det dagliga arbetet.

Utbildare: Åsa Meland
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

6. Att komma igång med Kaizen

I delmomentet tar Åsa upp vad alla behöver ha koll på för att komma igång med förbättringsarbetet.

Utbildare: Åsa Meland
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

7. Trivsel, processer och långsiktig filosofi

I delmomentet berör Åsa hur den långsiktiga filosofin utvecklas.

Utbildare: Åsa Meland
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips.

Utbildare: Åsa Meland
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 73 minuter)

Extramaterial

Det finns inget extramaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna inklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen LEAN är bara ett namn och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen LEAN är bara ett namn måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
LEAN är bara ett namn 596 1 900.0 Lägg i varukorg