Så här köper du

Är du intresserad av en specifik utbildning väljer du, betalar och får tillgång till kursen under tre månader. Efter genomförda och godkända kunskapstester skriver du ut ett diplom.
Vill du köpa utbildning till flera medarbetare kontaktar du vår säljare Helena Liljegren på e-post webbutbildning@liber.se